Na czym polega audyt bezpieczeństwa i kto go przeprowadza?

Profesjonalny audyt bezpieczeństwa polega na kompleksowej weryfikacji wszystkich procedur ochrony informacji osobowych i danych poufnych w firmie. Badane są również zabezpieczenia infrastruktury IT, a także oceniane ryzyka związane z aktualnym stanem i możliwości jego poprawy w przyszłości.

Co bada audyt bezpieczeństwa?

Kompleksowe sprawdzenie poziomu ochrony danych w przedsiębiorstwie nie ogranicza się jedynie do analizy aktualnie obowiązujących procedur i weryfikacji ich faktycznego wykonania. Również w kwestii infrastruktury informatycznej nie można się ograniczać jedynie do kontroli oprogramowania antywirusowego i złożoności haseł. Jedną z istotnych spraw jest szyfrowanie dysków.

Podczas procesu sprawdzana jest również zgodność obowiązujących wytycznych i rozporządzeń wewnątrz firmy z polskim, jak i europejskim prawem. Szczególnie w dobie RODO pozwala to na szybkie wykrycie nieprawidłowości i ich skuteczną naprawę. Pozwala to uniknąć narażania się na straty finansowe, będące wynikiem nałożonych kar w przyszłości.

Niezmiernie istotny jest tutaj także tzw. czynnik ludzki. Uświadamianie personelu na szkoleniach jest bardzo ważne. Trzeba jednak regularnie sprawdzać faktyczny poziom wiedzy i reakcje na sytuacje kryzysowe. W trakcie audytu bezpieczeństwa sprawdzana jest również, czy istnieje zagrożenie związanie z możliwością przekazania danych przez pracowników osobom nieupoważnionym.

Kto wykonuje audyty bezpieczeństwa?

Często można spotkać się z sytuacją, gdy przeprowadzenie procesu weryfikacji bezpieczeństwa powierza się pracownikom firmy. Najczęściej są to osoby związane z działem IT oraz Inspektorzy Ochrony Danych. Bieżąca kontrola wewnątrz przedsiębiorstwa to bardzo dobra metoda. Jednakże warto również zlecać audyty zewnętrznym podmiotom. Taka weryfikacja jest szczególnie cenna, gdyż może wychwycić niedociągnięcia, które „umknął” osobom pracującym na co dzień w sprawdzanej firmie.

Niezapowiedziane sprawdzenie stanu ochrony informacji stanowi swego rodzaju „test bojowy”, który w bezpieczny sposób pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości i uchybienia, a także faktycznie ocenić świadomość potencjalnego ryzyka wśród zatrudnionej kadry. To zawsze najlepsza metoda na poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Informacja prawna