Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Ojcowie, którzy są zobowiązani do wypłacania swym dzieciom alimentów, nierzadko martwią się tym, że obowiązek alimentacyjny będzie spoczywał na nich przez większość życia. Tak naprawdę jednak istnieją okoliczności, w przypadku których obowiązek alimentacyjny przestaje obowiązywać. Kiedy ojciec nie musi ponosić kosztów związanych z utrzymaniem swojego potomstwa?

Potomek zaniedbuje naukę – co z alimentami?

Jednym z przypadków, w których ojciec nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z obowiązkiem alimentacyjnym jest zaniedbywanie przez dziecko nauki. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie dotyczy to dzieci małoletnich. W przypadku dziecka małoletniego to rodzic jest bowiem odpowiedzialny za motywowanie dziecka do nauki. Jeśli ma ono problemy, obowiązkiem rodzica jest znalezienie przyczyn i pomoc w pokonaniu ich. Jeżeli jednak dziecko jest pełnoletnie i rażąco zaniedbuje spoczywające na nim obowiązki edukacyjne, ojciec może zostać zwolniony z konieczności płacenia alimentów. Chwilowe zaległości spowodowane chorobą lub trudnościami w nauce nie zwalniają ojca z obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli jednak osoba studiująca kilka razy z rzędu powtarza rok, a wyniki nauki są coraz gorsze, może okazać się, że ojciec zostanie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Nie jest to jednak reguła.

Dziecko znalazło pracę – czy ojciec musi płacić alimenty?

Każdy, kto zastanawia się nad tym kiedy ojciec nie musi płacić alimentów, powinien wiedzieć, że z obowiązku alimentacyjnego można zostać zwolnionym także wtedy, gdy dziecko znalazło pracę. Dzieje się tak rzecz jasna tylko wtedy, gdy dziecko ukończyło osiemnasty rok życia. Nie może to być również praca o charakterze dorywczym, z której dziecko nie może się utrzymać. Na zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego ojciec może liczyć tylko wówczas, gdy praca, którą posiada dziecko pozwala mu na utrzymanie się. Dzieje się tak bardzo często wtedy, gdy dziecko nie idzie na studia, ale od razu poszukuje pracy.

Niekorzystna sytuacja finansowa ojca a alimenty.

Zaniedbywanie przez dziecko nauki, a także znalezienie przez nie pracy to nie jedyne przypadki, w których ojciec może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny bywa szczególnie uciążliwy dla ojca, który znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Bardzo często dzieje się tak, że na skutek nagłej utraty pracy lub też pogorszenia stanu swojego zdrowia, ojciec nie jest w stanie łożyć dłużej na utrzymanie swojego dziecka. Na stan swojego zdrowia nie zawsze mamy bowiem wpływ, a leczenie, zwłaszcza nierefundowane bywa kosztowne. W takiej sytuacji ojciec dysponuje prawem zgłoszenia się do sądu z wnioskiem dotyczącym zmniejszenia wysokości świadczenia alimentacyjnego. Bardzo często zdarza się tak, że sąd decyduje się na znaczące zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego. W wyjątkowych sytuacjach, sąd może zdecydować o umorzeniu obowiązku świadczenia alimentacyjnego. W praktyce oznacza to, że ojciec nie będzie musiał dłużej ponosić kosztów związanych z obowiązkiem alimentacyjnym.

Małżeństwo dziecka – co wówczas z obowiązkiem alimentacyjnym?

O zwolnieniu ojca z płacenia alimentów można mówić także wtedy, gdy pełnoletnie dziecko zdecyduje się na zamążpójście. Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków. O zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego będzie można się ubiegać jedynie wtedy, gdy małżonek osoby, która do tej pory otrzymywała alimenty będzie w stanie ją utrzymać. Nie jest to łatwe, zwłaszcza jeżeli oboje dopiero co ukończyli osiemnaście lat. W praktyce bowiem, małżonek musi być w stanie utrzymać zarówno swojego współmałżonka jak i siebie. Sprawa jest o wiele prostsza, gdy pracę posiada zarówno osoba, na której rzecz świadczono alimenty jak i jej małżonek.

Pozbawienie wolności a alimenty.

Bardzo wiele osób zastanawia się nad tym, co dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym, gdy ojciec zostaje pozbawiony wolności. Wydawać by się mogło, że ojciec przebywający w zakładzie karnym nie będzie w stanie pokrywać kosztów związanych z obowiązkiem alimentacyjnym. Nie wszyscy osadzeni otrzymują bowiem w zakładzie karnym pracę, a co za tym idzie, większość z nich traci możliwość otrzymywania dochodu. Rzeczywiście, sąd może w pewnych przypadkach uchylić lub też zmniejszyć wysokość alimentów. Nie sposób jednak nie zauważyć, że takie sytuacje nie są na porządku dziennym. Decyzja sądu jest uzależniona od różnych czynników. Bardzo często sąd bierze pod uwagę to czy ojciec popełnił przestępstwo umyślnie czy też nieumyślnie. Istotna jest również ranga popełnionego przestępstwa. W większości przypadków sąd jednak nie decyduje się na zwolnienie ojca z obowiązku alimentacyjnego. Na skutek takiej decyzji mogłoby bowiem ucierpieć małoletnie dziecko osoby skazanej za przestępstwo. Jeżeli ojciec przebywa w zakładzie karnym, często zdarza się, że sąd decyduje o przeprowadzeniu tak zwanej egzekucji alimentacyjnej.

Co jeszcze warto wiedzieć o zwolnieniu z alimentów?

Jak już zostało wspomniane powyżej, ojciec co do zasady może być zwolniony z obowiązku alimentacyjnego w następujących sytuacjach:

  • małżeństwo dziecka
  • rażące zaniedbywanie nauki przez dorosłe dziecko
  • pozbawienie wolności ojca
  • niekorzystna sytuacja finansowa ojca
  • posiadanie pracy, która pozwala dziecku na samodzielne utrzymanie się

Należy jednak zaznaczyć, że wyżej wymienione okoliczności nie muszą skutkować obligatoryjnym zwolnieniem ojca z obowiązku alimentacyjnego. Każdorazowo ojciec, który chce uzyskać zwolnienie powinien zgłosić się do sądu z odpowiednim wnioskiem. Skierowanie sprawy do sądu również nie jest równoznaczne z umorzeniem obowiązku alimentacyjnego. Sąd zawsze bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a także dobro osoby, na której rzecz świadczone są alimenty. Warto mieć na uwadze także to, że sąd każdą sprawę rozstrzyga indywidualnie. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego czy istnieje możliwość zniesienia obowiązku alimentacyjnego, warto poradzić się prawnika. Najlepiej skorzystać z pomocy osoby, która specjalizuje się w prawie rodzinnym.

Artykuły przygotowany przy współpracy z serwisem parentingowym https://MamoSfera.pl

Informacja prawna