Wiertnice poziome – w jakich celach się ich używa?

Prace inżynieryjne, budowlane czy badawcze wymagają stosowania maszyn, pozwalających na szybkie, a zarazem mało inwazyjne wykonywanie otworów i przewiertów w strukturze gleby. Do tego rodzaju urządzeń należą profesjonalne wiertnice poziome.

Zaawansowane technicznie rozwiązania wiertnicze pozwalają na pracę w dowolnego rodzaju podłożu. Są przystosowane do prowadzenia robót w ciężkich warunkach terenowych i twardych skałach. Znajdują ponadto szerokie wykorzystanie w działalności badawczej i inżynierskiej.

Zastosowania precyzyjnych wiertnic poziomych

Profesjonalne wiertnice poziome to maszyny, dzięki którym można bezproblemowo prowadzić bezinwazyjne roboty budowlane i inżynieryjne. Są one powszechnie stosowane w budownictwie mieszkalnym, jak i prowadzeniu infrastruktury przesyłowej (instalacje gazowe, wodne i ciepłownicze) oraz telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.

Szereg przydatnych informacji na temat tych rozwiązań można znaleźć pod adresem http://staltechnika.pl/. Sprzęt może być także stosowany w górnictwie wydobywczym i pracach badawczych związanych z eksploracją skorupy ziemskiej. Stanowią także technologię pomocniczą w trakcie zaawansowanych prac budowlanych, związanych z tworzeniem ciągów drogowych.

Zalety nowoczesnych wiertnic poziomych

Nowatorskie konstrukcje wiertnic poziomych to precyzyjne rozwiązania, które dzięki szerokiemu spektrum zalet mogą być stosowane w wielu dziedzinach. Są dostarczane m.in. przez firmę Staltechnika. Gdzie możemy je spotkać?

  • W miejscach o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej, gdzie konieczne jest bezpieczne i szybkie przeprowadzenie przewiertów.
  • Na obszarach silnie zurbanizowanych, które nie pozwalają na wykonywanie robót konwencjonalnymi i inwazyjnymi metodami.
  • W rejonach występowania wielu naturalnych, jak i antropogenicznych przeszkód terenowych, wzniesień, rzek, a także na terenach górzystych i pagórkowatych.

Urządzenia umożliwiają wykonywanie odwiertów horyzontalnych z zachowaniem unikatowych walorów krajobrazowych danego miejsca. Mogą być zasilane z mobilnych źródeł energii, takich jak agregaty hydrauliczne czy nawet koparko-ładowarki.

Informacja prawna