Rodzaje broni palnej

Broń palna to kategoria bardzo szeroka. Zgodnie z ustawą terminem broń palna określa się każdą przenośną broń lufową miotającą, przy czym może ona miotać zarówno pociski (jeden lub wiele), jak i inne substancje.

Podział broni palnej uwzględniający jej budowę

Przeglądając oferty sklepów z bronią, jak np. https://proceipestki.pl/ łatwo zauważyć, że w praktyce wyróżnić można wiele rodzajów broni palnej. W zależności od parametrów, budowy i innych czynników wytypować można różne kategorie broni.

W kontekście budowy wyróżnia się w zasadzie dwie podstawowe kategorie, do których należą broń długa i krótka. Przykładem broni długiej są m.in. karabiny, a także strzelby. Natomiast klasycznym rozwiązaniem określanym mianem broni krótkiej będą znane wszystkim pistolety, a także rewolwery. W praktyce podział ten nie jest pełny, gdyż wyróżnić można także modele o pośredniej długości, jak karabinki czy pistolety maszynowe.

Broń palna może różnić się również budową lufy. W tym kontekście wyróżnić można dwa rodzaje broni – gładkolufową oraz gwintowaną. Różnica między nimi polega na innej budowie lufy. W pierwszym przypadku wnętrze jest gładkie, natomiast w drugim wewnątrz lufy znajdują się specjalnie wykonane bruzdy, które swoim wyglądem przypominają gwint. Budowa taka sprawia, że inny jest sposób wystrzeliwania pocisku. W broni gwintowanej pocisk podczas wystrzału zyskuje ruch obrotowy, co umożliwia osiągnięcie stabilizacji lotu pocisku, bardzo wpływając na celność.

Rodzaje broni palnej ze względu na powtarzalność strzałów

Drugim najpopularniejszym kryterium jest ilość strzałów jakie można oddać jednorazowo. Początkowo dostępne były modele, które pozwalały na oddanie pojedynczych strzałów. Były to rozwiązania mało wygodne, gdyż każdorazowe oddanie strzału wymagało ładowania broni. Co ciekawe, początkowo osobno musiał być ładowany pocisk, a osobno proch. Dopiero w późniejszym okresie technika została udoskonalona, a broń wymagała załadowania wyłącznie pocisku.

Wraz z rozwojem potrzeb, pojawiały się różne warianty broni. Ideą, która przez lata przyświecała technice doskonalenia było to, by broń w jak najkrótszym czasie mogła oddać pełną sekwencję strzałów.

Obecnie wyróżnia się cztery grupy broni, uwzględniając kryterium powtarzalności. Pierwsza z nich, to broń jednostrzałowa nieautomatyczna. Jest ona pozbawiona magazynka, a po każdym wystrzale zachodzi konieczność ręcznego załadowania następnego pocisku. Kolejnym rodzajem jest broń powtarzalna nieautomatyczna. Wykorzystano w niej pewien mechanizm, który pozwala na przeładowanie naboju, który wprowadzany jest z magazynka do obszaru nazywanego komora zamka. Następne rodzaje broni to modele tzw. automatyczne. W broni automatycznej samopowtarzalnej wykorzystany został mechanizm, w którym oddanie strzału powoduje automatyczne ładowanie nowego pocisku z magazynku do komory zamka, a przed oddaniem kolejnego strzału konieczne jest naciśnięcie języka spustowego. Ostatnim rodzajem jest broń automatyczna samoczynna, zwana także maszynową. Istota działania, jest analogiczna jak w poprzednim wypadku, jednak tutaj dochodzi do automatycznego załadowania kolejnego naboju po każdym oddanym strzale. Co ważne, przed oddaniem następnego strzału nie trzeba każdorazowo wciskać języka spustowego. Tego typu rozwiązanie jest jednak zazwyczaj zarezerwowane wyłącznie dla służb mundurowych.

Informacja prawna