Ochrona roślin uprawnych – 5 najczęstszych mitów

Chemiczne środki ochrony roślin uprawnych są przez wiele niedoświadczonych osób uważane za szkodliwe dla środowiska i żywności. Brak wystarczającej wiedzy na ten temat powoduje, że powstaje wiele mitów dotyczących tych preparatów. Dziś przedstawiamy 5 najpopularniejszych.

Środki ochrony roślin są nadmiernie używane

Produkty ochronne stanowią niezbędne rozwiązania, pozwalające na uprawę roślin, które spełniają określone wymagania w zakresie wytwarzanej z nich żywności. Jednocześnie należy pamiętać, że dawkowanie nawozów czy oprysków jest ściśle ustalone poprzez odpowiednie regulacje prawne. Trudno zatem mówić o nadmiernym użyciu środków ochrony roślin w legalnie działającym gospodarstwie.

Używanie preparatów chemicznych jest zbędne

Często można spotkać się z błędną tezą, iż używanie preparatów chemicznych jest zbędne. Okazuje się, że eksploatacja pól uprawnych z użyciem konwencjonalnych metod i zastosowaniem jedynie naturalnych rozwiązań w zakresie ochrony roślin nie pozwala na uzyskanie wysokich plonów. W efekcie bez nowoczesnych środków ochronnych trudno wyżywić dużą populację ludzi.

Rolnicy nie kontrolują zużycia środków ochronnych

Zarzutem często wysuwanym wobec rolników jest to, że nie kontrolują oni poziomu zużycia substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia upraw. To kolejny mit, gdyż wykorzystanie środków ochronnych podlega rygorystycznym przepisom Unii Europejskiej. Jednocześnie spełnienie wymagań jest bardzo szczegółowo kontrolowane przez odpowiednie organy. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem https://www.syngenta.pl/.

Preparaty na bazie naturalnych składników są najlepsze

Popularnym stwierdzeniem jest zdanie, iż preparaty na bazie naturalnych składników są najlepsze i jako jedyne nie szkodzą glebie oraz żywności. W praktyce jest jednak dokładnie odwrotnie. Niewłaściwie stosowane insektycydy stworzone na bazie ekstraktów z owoców czy wyciągów roślinnych niszczą szkodniki, ale jednocześnie powodują spustoszenie wśród tzw. organizmów pożytecznych.

Chemiczne środki ochrony roślin negatywnie wpływają na żywność

Powszechnie powtarzanym mitem jest twierdzenie, że chemiczne środki ochrony roślin negatywnie wpływają na żywność. Obecnie obowiązują jednak bardzo rygorystyczne regulacje, dzięki którym preparaty ochronne są w 100% bezpieczne dla roślin i produkowanego z nich pożywienia.

Informacja prawna