Korozja – z czego wynika i jak jej zapobiegać?

Rdzewienie, czyli korozja chemiczna jest procesem, który powoduje degradację przedmiotów, konstrukcji, jak i obiektów budowlanych wykonanych z metalu. Ma negatywny wpływ na ich żywotność, czemu zapobiegać mogą jednak nowatorskie techniki antykorozyjne.

Z czego wynika powstawanie korozji?

Za główne przyczyny powstawania korozji uznaje się wysoką wilgotność powietrza oraz duże dobowe amplitudy temperatur działające niszcząco na powierzchnię konstrukcji metalowych. W górnictwie wydobywczym problemem jest z kolei poziom zakwaszenia wód podziemnych związkami soli oraz siarki, który również przyczynia się do rozwoju rdzy. Czynnikami determinującymi zjawisko korodowania metali są również lotne cząstki stałe oraz smary przemysłowe.

Stopniowe niszczenie komponentów wykonanych z żelaza czy stali może być również związane z procesami elektrochemicznymi i mikrobiologicznymi, a także długotrwałą ekspozycją na promieniowanie UV. Proces korozji zachodzi często w środowisku wodnym, gdzie skład cieczy pozwala na swobodny przepływ prądu elektrycznego. Przyspieszyć go mogą wszelkiego rodzaju naprężenia i obciążenia, a także rozwój grzybów i bakterii. Za najczęstszą przyczynę uznaje się jednak wilgoć oraz niskie temperatury.

Jak zapobiegać korodowaniu powierzchni?

Istnieje wiele metod zapobiegających korodowaniu powierzchni metalowych. Wśród najważniejszych warto wymienić 3 uznawane z najbardziej skuteczne.

  • Ocynkowanie ogniowe – proces polega na nakładaniu warstwy płynnego cynku, która jest utrwalana z użyciem wysokich temperatur. Technologia przynosi doskonałe efekty i poprawia również odporność mechaniczną komponentów. Jej żywotność jest szacowana na 20 do nawet 65 lat.
  • Malowanie na mokro – technika wykorzystuje natryskiwanie powłok pod dużym ciśnieniem. Używane są tutaj agregaty hydrodynamiczne.
  • Farby proszkowe – metoda korzysta z utrwalanych termicznie (w temp. 200 oC) warstw malarskich, które aplikowane są z zastosowaniem pistoletu ciśnieniowego.

Jedną z firm, która oferuje usługi zabezpieczania powierzchni metalowych przed korozją jest Metaltech. Z ich ofertą można zapoznać się tutaj: https://www.metaltech.pl/zabezpieczenia-antykorozyjne/.

Informacja prawna