Rodzaje filtrów stosowanych w samochodach

Ze względu na swoją specyfikę pracy, samochód narażony jest na niekorzystny wpływ różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te mogą przedostawać się do wrażliwego wnętrza silnika wraz z paliwem lub powietrzem używanym w procesie spalania i powodować przedwcześnie uszkodzenie mechanizmu napędowego. Do ich zatrzymywania wykorzystuje się odpowiednie filtry.

Filtr powietrza

Powietrze jest niezbędne do prawidłowego spalania mieszanki paliwowej – jeśli jest go zbyt mało, wydajność silnika drastycznie spada. A ponieważ powietrze zasysane jest z zewnątrz podczas jazdy, zawiera ono w sobie całą masę zanieczyszczeń, takich jak pyły i pyłki, kurz, drobiny metali i asfaltu z drogi. Filtry do zatrzymywania tych zanieczyszczeń wytwarzane są ze specjalnych, nie ulegających zawilgoceniu materiałów, charakteryzujących się przy tym odpowiednią dla danego modelu silnika przepustowością. Kwestia przepustowości jest bardzo ważna – nie może ona być mniejsza lub większa od ustalonego przez producenta standardu, gdyż wpłynie to niekorzystnie na wydajność silnika lub przyczyni się do jego przyspieszonego zanieczyszczenia.  Przydatność filtra określona jest między innymi przez warunki, w jakich jest on eksploatowany.

– Jeśli samochodu używamy w środowisku, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest większe, niż standardowo, filtry należy wymieniać częściej, niż zaleca jego producent – radzi przedstawiciel sklepu internetowego Rozruch.

Filtr paliwa

Paliwo, którym zasilamy silnik również zawiera różnego rodzaju cząstki stałe, które mogą przyczyniać się na powstawania większego tarcia między ruchomymi elementami mechanizmu. Ponadto w paliwie zawarte są cząsteczki wody, które również powinny zostać oddzielone od mieszanki paliwowej zanim zostanie ona spalona. W różnych systemach napędowych stosuje się odmienne rodzaje filtrów, które ponadto umieszczane są w innych miejscach. Przykładowo w samochodach zasilanych benzyną filtr umieszcza się w pobliżu zbiornika paliwa, z kolei filtry do oleju napędowego – w komorze silnika. Również paliwa gazowe wymagają oczyszczenia przez użyciem – w tym celu stosuje się filtry fazy płynnej i fazy lotnej. Jakość paliwa i jego pierwotne zanieczyszczenie ma wpływ na żywotność filtrów – im bardziej zanieczyszczone paliwo, tym szybciej filtry będą się zużywać.

Filtr oleju

Olej ma za zadanie oczyszczać silnik z zanieczyszczeń, które się do niego dostają lub powstają w wyniku jego pracy – np. drobnych opiłków metalu. Przechwytując te odpady olej sam ulega zanieczyszczeniu i traci swoje właściwości smarne, dlatego niezbędne jest jego skuteczne filtrowanie. W przeciwnym wypadku może dojść do gromadzenia się nagaru, wzrostu tarcia oraz temperatury pracy silnika, a co za tym idzie – przyspieszonego zużywania się jego elementów i ostatecznie ich uszkodzenia. Wśród filtrów oleju wyróżniamy filtry przegrodowe i szczelinowe.

Filtr kabinowy

To jedyny filtr, który ma bezpośredni wpływ na komfort jazdy autem – o ile wszystkie pozostałe filtry odgrywają istotną rolę w dbaniu o wydajność i bezpieczeństwo silnika, podczas jazdy trudno odczuć, żeby odbijały się na naszym poczuciu wygody. Zadaniem filtrów kabinowych jest oczyszczanie powietrza, które dostarczane do kabiny samochodu przez system klimatyzacji lub wentylacji.

Informacja prawna