Na czym polega serwis HDS?

Żurawie HDS to powszechnie wykorzystywane dźwignice, które stosuje się w niemal każdej branży – przemyśle, budownictwie, transporcie czy w sektorze usługowym. Jednak aby hydrauliczny dźwig samochodowy zapewniał odpowiednią funkcjonalność, wydajność oraz bezpieczeństwo podczas eksploatacji, konieczne jest przeprowadzanie regularnych działań konserwacyjnych i serwisowych.

Powszechne awarie dźwigów HDS

Zagrożenie eksploatacyjne podczas użytkowania hydraulicznych dźwigów samochodowych występuje najczęściej na skutek stwierdzenia uszkodzenia układu hydraulicznego, a zwłaszcza wycieków płynu hydraulicznego. Wycieki płynu hydraulicznego oraz luzy na elementach roboczych żurawia powstają najczęściej przy nadmiernym obciążaniu dźwigu lub podczas nieprawidłowej konserwacji urządzenia.

Typową usterką jest również uszkodzenie konstrukcji żurawia, awaria urządzeń sterowniczych lub mechanizmów odpowiadających za chwytanie przenoszonych ładunków. Do wypadków i awarii może dojść na skutek przeciążenia żurawia, pracy na niestabilnym podłożu czy w sytuacji niepoprawnego ustabilizowania hydraulicznego dźwigu samochodowego.

W przypadku wystąpienia awarii, usterki lub nieszczęśliwego wypadku podczas pracy żurawia, konieczne jest jego natychmiastowe wyłączenie z ruchu, a także przeprowadzenie doraźnego badania poawaryjnego lub powypadkowego. Dopiero po pozytywnym przejściu takiego badania urządzenie może być ponownie eksploatowane.

Badania UDT, którym podlegają dźwigi HDS

Dźwigi HDS podlegają trzem rodzajom badań: okresowym, doraźnym eksploatacyjnym i doraźnym powypadkowym i poawaryjnym.

  • Badania okresowe to cykliczne badania przeprowadzane w terminach określonych przez producenta, jednak zgodnie z normą nie rzadziej niż raz w roku. Badania okresowe przeprowadzane są po to, by stwierdzić, czy zalecenia zamieszczone w protokole poprzedniego badania zostały zrealizowane oraz czy podczas eksploatacji nie powstały uszkodzenia lub zmiany urządzenia, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo eksploatacji.
  • Doraźne badania eksploatacyjne przeprowadzane są w razie zaistnienia takiej potrzeby, a jego zakres ustalany jest zależnie od okoliczności przeprowadzania badania.
  • Doraźne badania powypadkowe i poawaryjne są badaniami przeprowadzanymi jako następstwo wystąpienia awarii lub wypadku podczas eksploatacji dźwigu HDS, a ich celem jest określenie stanu technicznego urządzenia i przyczyny wystąpienia awarii lub wypadku.

Serwis dźwigów HDS

Kompleksowe działania serwisowe dźwigów HDS sprowadzają się nie tylko do wsparcia firm w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych, badań i rejestracji dźwignic oraz wiążących się z tym formalności. W ramach działań serwisowych realizowane są także naprawy, modernizacje czy wymiana wadliwych elementów, a także działania konserwacyjne gwarantujące wydłużenie żywotności konstrukcji, mechanizmów i elementów eksploatacyjnych.

Decydując się na serwis HDS, warto wybrać sprawdzonego i certyfikowanego partnera, który dysponuje niezbędnym parkiem maszynowym oraz doświadczoną kadrą.

Informacja prawna