Dlaczego wykonuje się regenerację DPF?

DPF, czyli filtr cząstek stałych jest elementem układu wydechowego silników wysokoprężnych i benzynowych. Wraz ze zwiększaniem się liczby pokonanych kilometrów DPF stopniowo zapychany jest osiadającymi na jego ścianach i włóknach cząstkami stałymi. Choć w części samochodów dochodzi do regeneracji pasywnej, to również i w nich konieczne będzie regularne oczyszczenie. W innym wypadku pojazd nie będzie spełniał norm emisji spalin, co wykluczy możliwość poruszania się nim po drogach

Regeneracja DPF – ultrawdźwieki czy system hydrodynamiczny?

Regeneracja DPF jest przeprowadzana obecnie dwiema metodami:

  • z wykorzystaniem ultradźwięków,
  • hydrodynamiczną.

Pierwszy sposób nie należy do w pełni bezpiecznych. Ponieważ filtry wykonane są z węglika krzemowego wrażliwego na ultradźwięki, dlatego ich zastosowanie może doprowadzić do pokruszenia tego elementu układu wydechowego.

Znacznie pewniejszy jest system hydrodynamiczny, który polega na zastosowaniu wrzącej wody ze środkiem zmiękczającym. Oczywiście przed regeneracją konieczne jest sprawdzenie stanu filtra przy pomocy endoskopu. Tylko wówczas ma się pewność, że czyszczenie jest zasadne i nie ma konieczności wymiany elementu na nowy.

Najbardziej innowacyjną i skuteczną odmianą regeneracji DPF z użyciem wody jest szwajcarska technologia marki FFSolution. Stosuje ją lider w czyszczeniu filtrów układu wydechowego – Turbokrymar. Metoda zakłada wykorzystanie podwójnego obiegu wody i bezpiecznych preparatów czyszczących oraz zmiękczających. Już po jednej sesji z filtra usuniętych zostaje 99% zanieczyszczeń.

Warto również dodać, że przy regeneracji nie ma konieczności rozcinania wkładów. Wystarczy wykonać zdjęcie RTG., aby mieć pewność, że nie ma wewnątrz stopionych elementów. Coraz więcej serwisów nie wymaga również osobistego pojawienia się w punkcie wraz z pojazdem. Można DPF zdemontować w dowolnym miejscu (nie samodzielnie, gdyż jest to dosyć skomplikowany proces) i wysłać go do oczyszczenia. Dzięki temu nawet jeśli solidny serwis znajduje się stosunkowo daleko, można skorzystać z jego usług i mieć pewność, ze regenerację przeprowadzili profesjonaliści.

Po każdym czyszczeniu sporządzany jest szczegółowy raport wraz z dokumentacją zdjęciową, przedstawiającą wkład przed i po regeneracji. Pozwala to prześledzić właścicielowi pojazdu, jakie prace i z jakim efektem zostały wykonane.

Regeneracja DPF – kiedy i dlaczego należy ją przeprowadzić

Regeneracja DPF nie jest wyłącznie zabiegiem estetycznym. Jest koniecznością, z uwagi na fakt, że jego zapchanie doprowadza do nadmiernej emisji spalin do atmosfery. Parametr ten jest badany podczas obowiązkowego przeglądu rejestracyjnego samochodu i warunkuje jego dopuszczenie do poruszania się po drogach. Należy się również liczyć z tym, że zaniedbania w tej kwestii skutkować będą mandatem i odebraniem dowodu rejestracyjnego w razie kontroli policji.

Konieczności przeprowadzenia regeneracji DPF nie da się przeoczyć, ponieważ w momencie, gdy zanieczyszczenia wypełnią filtr, wówczas system wyświetla na tablicy rozdzielczej odpowiedni komunikat. Należy się wtedy udać do serwisu i wymienić bądź zregenerować element.

Przyczynami nadmiernie szybkiego zapychania się filtra należy szukać przede wszystkim w:

  • nieprawidłowej eksploatacji samochodu,
  • nienaprawianiu usterek układu paliwowego,
  • nieprawidłowościach w działaniu układu EGR,
  • wadach sond i czujników,
  • awarii układu dotrysku czynnika AdBule,
  • awarii turbosprężarki,
  • nieprawidłowym stosowaniu dodatków do paliw i płynów samochodowych,
  • baku płynu obniżającego temperaturę wypalania sadzy przy filtrach FAP.

Zapraszamy również do:
Auto Klinika Białystok
http://autoklinika.bialystok.pl/felgi/malowanie-proszkowe-felg/
ul.Sosabowskiego 1
15-178 Białystok

Informacja prawna