Ubezpieczenie AC: kiedy AC na samochód nie zadziała?

Ubezpieczenie AC znakomicie chroni kierowców w większości sytuacji drogowych. Dzięki AC samochodowemu nie musimy się martwić o większość kosztów napraw i usuwania drobnych usterek. Jednak nie zawsze otrzymamy pomoc z autocasco od ubezpieczyciela. Odmowa wypłaty odszkodowania z AC może być spowodowana albo tzw. rażącym niedbalstwem albo faktem, że dana sytuacja znalazła się w OWU jako “wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela”.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

AC na samochód to świetne uzupełnienie podstawowej polisy OC. Nie jest obowiązkowe, ale może nam pomóc w wielu trudnych sytuacjach. Zakres ubezpieczenia AC zależy od naszego wyboru, ale to, co przede wszystkim mamy zagwarantowane, to wypłatę odszkodowania za usuwanie szkód wykonanych przez nas samych oraz osoby trzecie (nieznanych sprawców) oraz warunki pogodowe.

W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś zniszczy nasz samochód stojący na parkingu i ucieknie z miejsca zdarzenia, to możemy liczyć na naprawę szkody z autocasco. Jeśli nasz samochód zostanie zniszczony przed gradobicie albo zostanie skradziony, prawdopodobnie uzyskamy odszkodowanie. Dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ mimo dużego zakresu AC posiada tzw. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jakie sytuacje dla AC na samochód są w wyłączeniach odpowiedzialności?

Najważniejszym punktem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, czyli dokumentu określającego zasady korzystania z AC, są tzw. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Określają one sytuacje, w których Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie podejmie się wypłaty odszkodowania za doznaną szkodę. Na liście wyłączeń zawsze znajdą się:

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub leków, po których kierowanie jest niedozwolone,
  • ucieczka z miejsca wypadku lub kolizji,
  • drobne kolizje,
  • prowadzenie pojazdu bez ważnej polisy OC i bez ważnego przeglądu technicznego,
  • prowadzenie bez uprawnień,
  • rażące złamanie przepisów ruchu drogowego.

Ubezpieczenie AC nie zostanie wypłacone, jeśli szkody mają charakter eksploatacyjny. Ponadto jeśli pojazd był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, ubezpieczyciel też weźmie to pod uwagę. To oznacza, że zwykłego auta osobowego nie powinniśmy używać np. podczas rajdów i wyścigów.

Ubezpieczenie AC pojazdów a rażące niedbalstwo

Mówi się, że okazja czyni złodzieja – i z takiego założenia wychodzą Towarzystwa Ubezpieczeniowe, określając w umowach AC sytuacje, które są rażącym niedbalstwem. Jeśli do kradzieży dojdzie w sytuacji, w której kluczyki znajdowały się w stacyjne, były łatwo dostępne w publicznym miejscu albo jeśli nie załączyliśmy alarmu – to dosłownie stworzyliśmy złodziejowi okazję. W tych przypadkach możemy zapomnieć o wypłacie z odszkodowania z AC.

Dlatego jeśli mamy w zwyczaju pozostawianie odpalonego auta, aby otworzyć bramę, lepiej nauczmy się wyłączać na ten czas silnik i zabierać ze sobą kluczyki. Otwarcie bramy to chwila czasu, ale w tym momencie każdy może wsiąść do naszego auta… i nim odjechać. Warto na to uważać.

Jak dostosować ubezpieczenie AC pojazdu do swoich potrzeb?

Inaczej niż w przypadku OC, tutaj podczas wyboru oferty nie patrzymy tylko na cenę. Znaczenie ma zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – im więcej sytuacji, w których możemy liczyć na pomoc, tym lepiej. Musimy też dokładnie zrozumieć pojęcie sumy ubezpieczenia. Jej wysokość jest określana w umowie. W tym punkcie warto sprawdzić, czy wartość auta jest gwarantowana przez cały okres trwania AC, czy też będzie malała z miesiąca na miesiąc. Najszybciej na wartości tracą nowe samochody. Auto, które wyjedzie z salonu, automatycznie traci 10 proc. wartości od razu po zakupie!

Przed kupnem ubezpieczenia AC wyobraźmy sobie najbardziej prawdopodobne sytuacje, które mogą nas spotkać i wybierzmy ofertę, która je obejmuje. Przed zapłaceniem składki koniecznie przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, żeby w razie wypadku nie być niemile zdziwionym, jeśli akurat trafimy na listę wyłączeń.

Informacja prawna