Jak radzić sobie z zazdrością w związku i nie stracić ukochanej osoby?

zazdrość w związku

Zazdrość to uczucie, które towarzyszy nam w różnych sytuacjach życiowych. Możemy być zazdrośni o partnera, przyjaciela, kolegę z pracy, sąsiada, a nawet o siebie. Zazdrość może mieć różne źródła i przyczyny, a także różne skutki i konsekwencje. Nie zawsze jest ona negatywna i szkodliwa, czasem może być nawet pozytywnym bodźcem do rozwoju i zmiany. Jednak gdy zazdrość staje się chorobliwa, nieuzasadniona, obsesyjna i destrukcyjna, może zrujnować nasze relacje, samopoczucie i zdrowie. Jak więc sobie z nią radzić? W tym artykule przedstawimy kilka sposobów na zapanowanie nad zazdrością i jej pokonanie.

Co to jest zazdrość?

Zazdrość to złożona emocja, która składa się z różnych uczuć, myśli i zachowań. Zazdrość wiąże się z lękiem przed utratą lub zmniejszeniem wartości czegoś, co jest dla nas ważne, a także z zawiścią, czyli niechęcią do tego, że ktoś inny ma coś, czego my nie mamy lub chcielibyśmy mieć. Zazdrość może dotyczyć różnych sfer życia, takich jak związek, rodzina, praca, hobby, wygląd, zdolności, pieniądze, sława, szczęście itp. Zazdrość może być skierowana na konkretną osobę, grupę ludzi, przedmiot, sytuację lub na siebie samego.

Zazdrość jest naturalnym i powszechnym uczuciem, które występuje u ludzi i zwierząt. Zazdrość ma swoje korzenie w ewolucji i służyła jako mechanizm obronny i adaptacyjny, który pomagał w przetrwaniu i reprodukcji. Zazdrość motywowała do walki o zasoby, terytorium, partnera i potomstwo, a także do unikania ryzyka utraty tych dóbr. Zazdrość była więc sygnałem ostrzegawczym, że coś jest zagrożone i trzeba podjąć działania, aby to ochronić lub odzyskać.

Jednak w dzisiejszym świecie zazdrość często nie ma racjonalnego uzasadnienia i nie służy żadnemu pożytecznemu celowi. Wręcz przeciwnie, zazdrość może być źródłem cierpienia, konfliktów, agresji, depresji, niskiej samooceny, izolacji i samotności. Zazdrość może zniszczyć nasze relacje z innymi ludźmi, a także z samym sobą. Zazdrość może być też objawem lub przyczyną różnych zaburzeń psychicznych, takich jak nerwica, paranoja, zespół Otella, zespół DDA czy zespół borderline. Dlatego ważne jest, aby umieć rozpoznać i kontrolować zazdrość, zanim stanie się ona chorobliwa i niebezpieczna.

Rodzaje zazdrości

Zazdrość można podzielić na różne rodzaje, w zależności od tego, co jest jej przedmiotem, jak silna jest i jak się objawia. Oto niektóre z nich:

 • Zazdrość o partnera – to najczęstszy i najbardziej znany rodzaj zazdrości, który dotyczy relacji miłosnej. Polega na obawie, że partner może nas zdradzić, zostawić lub pokochać kogoś innego. Zazdrość o partnera może być uzasadniona, gdy istnieją realne dowody lub podejrzenia niewierności, lub nieuzasadniona, gdy opiera się na wyobraźni, domysłach lub urojeniach. Zazdrość o partnera może być łagodna, gdy wyraża się w zainteresowaniu i trosce o związek, lub silna, gdy prowadzi do kontroli, ograniczania, oskarżania, szantażowania, szpiegowania, przemocy lub zabójstwa partnera.
 • Zazdrość o rodzeństwo – to rodzaj zazdrości, który dotyczy relacji rodzinnych, zwłaszcza między braćmi i siostrami. Polega na porównywaniu się z rodzeństwem i odczuwaniu niezadowolenia, że ono ma coś, czego my nie mamy lub chcielibyśmy mieć. Zazdrość o rodzeństwo może dotyczyć różnych aspektów, takich jak wygląd, zdolności, osiągnięcia, popularność, zainteresowania, hobby, przyjaciele, partnerzy, pieniądze, prezenty, uwaga i miłość rodziców itp. Zazdrość o rodzeństwo może być łagodna, gdy wyraża się w rywalizacji i zazartowaniu, lub silna, gdy prowadzi do konfliktów, kłótni, złośliwości, agresji lub zerwania kontaktów z rodzeństwem.
 • Zazdrość o przyjaciela – to rodzaj zazdrości, który dotyczy relacji przyjacielskich. Polega na obawie, że przyjaciel może nas zaniedbać, zdradzić lub porzucić na rzecz kogoś innego. Zazdrość o przyjaciela może być uzasadniona, gdy istnieją realne sygnały lub dowody, że przyjaciel nas ignoruje, kłamie, plotkuje, wykorzystuje lub zdradza, lub nieuzasadniona, gdy opiera się na wyobraźni, domysłach lub urojeniach. Zazdrość o przyjaciela może być łagodna, gdy wyraża się w zaznaczaniu swojej obecności i znaczenia dla przyjaciela, lub silna, gdy prowadzi do kontroli, ograniczania, oskarżania, szantażowania, szpiegowania, przemocy lub zniszczenia przyjaźni.

Jak radzić sobie z zazdrością w związku?

Zazdrość w związku jest jednym z najczęstszych i najtrudniejszych problemów, z którymi borykają się pary. Zazdrość może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem kryzysu w związku. Zazdrość może doprowadzić do nieporozumień, kłótni, osłabienia więzi, utraty zaufania, niewierności, rozstania lub rozwodu. Zazdrość może też być wynikiem braku komunikacji, zrozumienia, szacunku, zainteresowania, wsparcia, intymności, satysfakcji lub miłości w związku. Jak więc radzić sobie z zazdrością w związku? Oto kilka porad:

Jak rozmawiać z partnerem o swoich uczuciach?

Nie unikaj rozmowy o zazdrości, ale nie rób z niej dramatu. Wybierz odpowiedni moment i miejsce, w którym obydwoje będziecie spokojni, zrelaksowani i skoncentrowani. Nie rozmawiaj o zazdrości, gdy jesteście zmęczeni, zdenerwowani, pijani, zajęci lub w towarzystwie innych ludzi.

Nie oskarżaj partnera o zazdrość, ale wyrażaj swoje uczucia i potrzeby. Używaj zdań zaczynających się od “ja”, a nie od “ty”. Na przykład: “Ja czuję się zazdrosny, gdy widzę, że rozmawiasz z innymi kobietami” zamiast “Ty jesteś zbyt flirtujący i nie szanujesz mnie”. Nie używaj słów takich jak “zawsze”, “nigdy”, “wszyscy”, “nikt”, które są ogólnikowe i nieprawdziwe. Nie używaj też słów takich jak “musisz”, “powinieneś”, “masz”, które są nakazujące i narzucające.

Nie domagaj się od partnera, żeby zmienił swoje zachowanie, ale proponuj rozwiązania i kompromisy. Na przykład: “Czy możesz być bardziej uważny i delikatny, gdy rozmawiasz z innymi kobietami?” zamiast “Nie rozmawiaj z innymi kobietami”. Nie stawiaj partnerowi ultimatum, groźb lub warunków, które są szantażem i manipulacją. Nie rób scen, awantur lub dramatów, które są infantylne i nieefektywne.

Nie zamykaj się w sobie, ale słuchaj partnera i staraj się go zrozumieć. Nie przerywaj mu, nie krytykuj, nie oceniaj, nie bagatelizuj, nie ironizuj, nie wyśmiewaj, nie drwij, nie obrażaj, nie wyzywaj, nie krzycz, nie bij, nie rzucaj rzeczami. Nie zakładaj, że wiesz, co partner myśli, czuje i chce, ale pytaj go o to i daj mu szansę się wypowiedzieć. Nie interpretuj, nie przekręcaj, nie przesadzaj, nie fałszuj, nie zniekształcaj, nie kłam o tym, co partner mówi, robi i pokazuje. Nie ignoruj, nie lekceważ, nie zaprzeczaj, nie zapominaj, nie zatajaj, nie ukrywaj tego, co partner mówi, robi i pokazuje.

Nie zniechęcaj się, ale doceniaj partnera i dziękuj mu za rozmowę. Nie oczekuj, że zazdrość zniknie od razu, ale bądź cierpliwy, wyrozumiały i konsekwentny. Nie poddawaj się, ale kontynuuj rozmowę, aż dojdziecie do porozumienia i zadowolenia. Nie zamykaj tematu, ale wracaj do niego, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie unikaj kontaktu, ale okazuj partnerowi miłość, szacunek, zaufanie, wsparcie, zainteresowanie, uwagę, troskę, czułość, namiętność i radość.

Jak budować zaufanie i szacunek w związku?

Nie kłam, nie oszukuj, nie zdradzaj, nie zatajaj, nie ukrywaj, nie ignoruj, nie lekceważ, nie zapominaj, nie zaniedbuj, nie rób nic, co mogłoby podważyć zaufanie i szacunek w związku. Nie dawaj partnerowi powodów do zazdrości, nie prowokuj go, nie testuj go, nie rób mu na złość, nie zemścij się na nim, słowem: nie trać siebie.

Mów prawdę, bądź szczery, bądź wierny, bądź otwarty, bądź przejrzysty, bądź obecny, bądź uważny, bądź pamiętliwy, bądź dbały, bądź odpowiedzialny, bądź konsekwentny, bądź wiarygodny, bądź lojalny, bądź uczciwy, bądź szanujący, bądź tolerancyjny, wspierający.

Jak unikać porównywania się z innymi?

Nie porównuj się z innymi ludźmi, zwłaszcza z byłymi partnerami, potencjalnymi rywalami, celebrytami, modelami, gwiazdami, bohaterami, ididolami, czyli ludźmi, którzy mają coś, czego my nie mamy lub chcielibyśmy mieć, lub są lepsi od nas w czymś, co jest dla nas ważne. Nie porównuj się też z samym sobą z przeszłości, z przyszłości, z wyobraźni, z ideałem, czyli z wersją siebie, która jest inna od tego, kim jesteś teraz, lub kim możesz być naprawdę. Nie porównuj się też z partnerem, z jego wyglądem, zdolnościami, osiągnięciami, popularnością, zainteresowaniami, hobby, przyjaciółmi, partnerami, pieniędzmi, szczęściem, miłością itp.

Porównywanie się z innymi jest nie tylko bezsensowne, ale i szkodliwe. Nie ma dwóch identycznych ludzi na świecie, każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Nie ma też jednej miary sukcesu, szczęścia, piękna, wartości, każdy ma swoje własne kryteria i cele. Nie ma też sensu porównywać się z kimś, kogo nie znamy naprawdę, kto pokazuje tylko swoją lepszą stronę, kto ma inne warunki i możliwości, kto ma inne problemy i wyzwania, kto ma inną historię i przyszłość. Porównywanie się z innymi prowadzi do niezadowolenia, frustracji, zazdrości, zawiści, niskiej samooceny, depresji, izolacji i samotności.

Zamiast porównywać się z innymi, skup się na sobie i na swoim partnerze. Doceniaj to, co masz, a nie to, czego nie masz. Ciesz się z tego, co osiągnąłeś, a nie z tego, co ci się nie udało. Akceptuj to, kim jesteś, a nie tym, kim chciałbyś być. Rozwijaj to, co potrafisz, a nie to, czego nie potrafisz. Szukaj tego, co cię uszczęśliwia, a nie tego, co cię smuci. Pokochaj siebie, a nie tego, kogo nie ma. Pokochaj też swojego partnera, takim, jakim jest, a nie takim, jakim chciałbyś, żeby był. Nie oczekuj od niego, że będzie idealny, doskonały, nieomylny, niezawodny, niezmienny, nieporównywalny. Nie próbuj go zmieniać, poprawiać, kształtować, dopasowywać, naśladować, zastępować. Nie bądź z nim z przymusu, z litości, z obowiązku, z nawyku, z nudy, z wygody, z korzyści. Bądź z nim z miłości, z szacunku, z zaufania, z zainteresowania, z pasji, z radości, z wolności.

Jak dbać o siebie i swoje potrzeby?

Nie zapominaj o sobie i o swoich potrzebach, gdy jesteś w związku. Nie poświęcaj się, nie rezygnuj, nie ograniczaj, nie zaniedbuj, nie zaprzeczaj, nie trać siebie dla partnera. Nie zależ od niego, nie uzależniaj się od niego, nie żyj tylko dla niego, nie żyj tylko przez niego. Nie bądź zbyt zaborczy, zbyt zależny, zbyt podporządkowany, zbyt poddany, zbyt uległy, zbyt posłuszny, zbyt bezradny, zbyt bezsilny, zbyt bezwartościowy, zbyt nieszczęśliwy.

Dbanie o siebie i o swoje potrzeby jest nie tylko ważne, ale i konieczne. Nie możesz być dobrym partnerem, jeśli nie jesteś dobrym sobą. Nie możesz kochać partnera, jeśli nie kochasz siebie. Nie możesz być szczęśliwy z partnerem, jeśli nie jesteś szczęśliwy sam. Dbanie o siebie i o swoje potrzeby oznacza, że szanujesz siebie, że dbasz o swoje zdrowie, wygląd, higienę, odżywianie, sen, odpoczynek, relaks, hobby, zainteresowania, pasje, cele, marzenia, wartości, przekonania, poglądy, opinie, uczucia, myśli, zachowania, działania, wybory, decyzje, odpowiedzialność, wolność, niezależność, samodzielność, samoocenę, samoakceptację, samoświadomość, samorealizację, samodoskonalenie, samouczucie, samopoczucie, samospełnienie, samozadowolenie, samoszacunek, samozaufanie, samowiedza, samorozwój, samoszczęście, samomiłość. Dbanie o siebie i o swoje potrzeby oznacza też, że szukasz i znajdujesz źródła wsparcia, pomocy, porady, inspiracji, motywacji, zachęty, uznania, docenienia, wdzięczności, pochwały, komplementu, uśmiechu, żartu, zabawy, przyjemności, radości, szczęścia, miłości, nie tylko w partnerze, ale też w sobie i w innych ludziach, takich jak rodzina, przyjaciele, znajomi, koledzy, współpracownicy, sąsiedzi, ludzie dobrej woli.

Jak radzić sobie z zazdrością w innych sytuacjach?

Zazdrość nie dotyczy tylko związku, ale też innych sytuacji życiowych, w których porównujemy się z innymi ludźmi i odczuwamy niezadowolenie, że oni mają coś, czego my nie mamy lub chcielibyśmy mieć, lub są lepsi od nas w czymś, co jest dla nas ważne. Zazdrość może dotyczyć różnych sfer życia, takich jak praca, nauka, sport, sztuka, rozrywka, polityka, religia, społeczeństwo, kultura, historia, nauka, technologia, natura, kosmos itp. Zazdrość może być skierowana na konkretną osobę, grupę ludzi, przedmiot, sytuację lub na siebie samego.Nie zazdrość innym ludziom ich sukcesów i osiągnięć, ale ciesz się z nich i gratuluj im. Nie uważaj, że oni mają coś, czego ty nie masz lub nie możesz mieć, ale uznaj, że oni zasłużyli na to, co mają i co osiągnęli. Nie myśl, że oni są lepsi od ciebie, ale doceniaj, że oni są inni od ciebie i mają inne talenty, umiejętności, możliwości, cele, marzenia, wartości, przekonania, poglądy, opinie, uczucia, myśli, zachowania, działania, wybory, decyzje, odpowiedzialność, wolność, niezależność, samodzielność, samoocenę, samoakceptację, samoświadomość, samorealizację, samodoskonalenie, samouczucie, samopoczucie, samospełnienie, samozadowolenie, samoszacunek, samozaufanie, samowiedza, samorozwój, samoszczęście, samomiłość.

Zamiast zazdrościć innym ludziom ich sukcesów i osiągnięć, skup się na swoich własnych sukcesach i osiągnięciach. Doceniaj to, co osiągnąłeś, a nie to, co ci się nie udało. Ciesz się z tego, co masz, a nie z tego, czego nie masz. Akceptuj to, kim jesteś, a nie tym, kim chciałbyś być. Rozwijaj to, co potrafisz, a nie to, czego nie potrafisz. Szukaj tego, co cię uszczęśliwia, a nie tego, co cię smuci. Pokochaj siebie, a nie tego, kogo nie ma. Pokochaj też to, co robisz, a nie to, co robią inni. Nie oczekuj od siebie, że będziesz idealny, doskonały, nieomylny, niezawodny, niezmienny, nieporównywalny. Nie próbuj się zmieniać, poprawiać, kształtować, dopasowywać, naśladować, zastępować. Nie bądź z sobą z przymusu, z litości, z obowiązku, z nawyku, z nudy, z wygody, z korzyści. Bądź z sobą z miłości, z szacunku, z zaufania, z zainteresowania, z pasji, z radości, z wolności.

Jak znaleźć swoją pasję i cel w życiu?

Znalezienie swojej pasji i celu w życiu to niełatwe zadanie, które wymaga od nas samopoznania, eksperymentowania, uczenia się i dostosowywania się. Nie ma jednej uniwersalnej recepty na to, jak odkryć swoją pasję i cel w życiu, ale istnieją pewne wskazówki i pytania, które mogą nam w tym pomóc. Oto niektóre z nich:

 • Zastanów się, co sprawia Ci przyjemność i radość. Co lubisz robić, czym się interesujesz, co Cię fascynuje, co Cię pochłania, co Cię relaksuje, co Cię inspiruje, co Cię motywuje, co Cię wyzwala, co Cię spełnia, co Cię uszczęśliwia? Zapisz swoje odpowiedzi i zobacz, czy możesz znaleźć w nich wspólny mianownik lub temat przewodni. Może to być Twoja pasja i cel w życiu.
 • Zastanów się, co potrafisz robić dobrze i co chciałbyś robić lepiej. Jakie masz talenty, umiejętności, zdolności, kompetencje, wiedzę, doświadczenie, zalety, mocne strony, predyspozycje, atuty, zasoby? Zapisz swoje odpowiedzi i zobacz, czy możesz je wykorzystać lub rozwijać w kierunku swojej pasji i celu w życiu.
 • Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne i co ma dla Ciebie sens. Jakie masz wartości, przekonania, poglądy, opinie, cele, marzenia, aspiracje, ambicje, misję, wizję, filozofię, ideologię, religię, duchowość? Zapisz swoje odpowiedzi i zobacz, czy są one zgodne lub sprzyjające Twojej pasji i celowi w życiu.
 • Zastanów się, co chciałbyś zmienić lub poprawić w sobie, w innych ludziach lub w świecie. Co Cię denerwuje, frustrowuje, złości, smuci, boli, martwi, niepokoi, przeraża, drażni, irytuje, nie satysfakcjonuje, nie spełnia, nie zadowala, nie podoba się, nie działa, nie pasuje, nie jest sprawiedliwe, nie jest dobre, nie jest piękne? Zapisz swoje odpowiedzi i zobacz, czy możesz znaleźć w nich problem lub wyzwanie, które chciałbyś rozwiązać lub podjąć. Może to być Twoja pasja i cel w życiu.
 • Zastanów się, co chciałbyś dać lub zrobić dla innych ludzi lub dla świata. Co możesz ofiarować, podzielić się, przekazać, nauczyć, pomóc, wesprzeć, doradzić, pocieszyć, zainspirować, zachęcić, docenić, podziwiać, kochać, szanować, chronić, ratować, leczyć, ulepszać, tworzyć, wynaleźć, odkrywać, badać, podróżować, poznawać, dzielić, cieszyć, bawić, śmiać, żyć? Zapisz swoje odpowiedzi i zobacz, czy możesz znaleźć w nich dar lub wkład, który chciałbyś zaoferować lub wnieść. Może to być Twoja pasja i cel w życiu.

Jak otworzyć się na nowe doświadczenia i ludzi?

Otworzyć się na nowe doświadczenia i ludzi to nie tylko sposób na poszerzenie swoich horyzontów, ale także na poprawienie swojego samopoczucia, nawiązanie nowych relacji i odkrycie swojego potencjału. Oto kilka porad, jak otworzyć się na nowe doświadczenia i ludzi:

 • Bądź ciekawy i otwarty. Nie ograniczaj się do tego, co znasz i lubisz, ale spróbuj czegoś nowego, co wydaje Ci się interesujące, zabawne lub wyjątkowe. Może to być nowa aktywność, hobby, kurs, podróż, książka, film, muzyka, jedzenie, styl, kultura, język itp. Nie bój się ryzyka, niepowodzenia, błędów, krytyki, odrzucenia, niezrozumienia, różnicy, zmiany. Zamiast tego traktuj je jako okazję do nauki, rozwoju, doświadczenia, przygody, wyzwania, kreatywności, odkrycia, zaskoczenia, satysfakcji, radości.
 • Bądź aktywny i towarzyski. Nie siedź w domu, nie izoluj się, nie zamykaj się w sobie, nie trwaj w rutynie, nie ograniczaj się do swojego grona znajomych, nie unikaj kontaktu z innymi ludźmi. Zamiast tego wyjdź z domu, zaangażuj się w coś, co Cię interesuje, dołącz do jakiejś grupy, klubu, organizacji, społeczności, sieci, wydarzenia, imprezy, spotkania, inicjatywy, projektu, wolontariatu, akcji, kampanii, ruchu, idei itp. Poznawaj nowych ludzi, nawiązuj rozmowy, inicjuj znajomości, zaprzyjaźniaj się, współpracuj, wymieniaj się, dziel się, pomagaj, wspieraj, inspiruj, zachęcaj, doceniaj, kochaj, szanuj, chron, ratuj, lecz, ulepszaj, twórz, wynalazaj, odkrywaj, badaj, podróżuj, poznawaj, dziel, ciesz, baw, śmiej, żyj.
 • Bądź uważny i empatyczny. Nie ignoruj, nie lekceważ, nie zapominaj, nie zatajaj, nie ukrywaj, nie zaprzeczaj, nie zniekształcaj, nie kłam, nie oszukuj, nie zdradzaj, nie oskarżaj, nie krytykuj, nie oceniaj, nie bagatelizuj, nie ironizuj, nie wyśmiewaj, nie drwij, nie obrażaj, nie wyzywaj, nie krzycz, nie bij, nie rzucaj rzeczami. Zamiast tego zauważaj, słuchaj, pytaj, zrozumiej, akceptuj, toleruj, szanuj, doceniaj, wdzięcz, pochwal, skomplementuj, uśmiechnij się, zażartuj, zabaw, przyjemność, radość, szczęście, miłość, szacunek, zaufanie, wsparcie, zainteresowanie, uwagę, troskę, czułość, namiętność i radość.

Kiedy i gdzie szukać pomocy? Jak rozpoznać, że zazdrość jest problemem?

Zazdrość jest problemem, gdy utrudnia Ci lub Twojemu partnerowi normalne funkcjonowanie, niszczy zaufanie i szacunek w związku, prowadzi do konfliktów, agresji lub przemocy, lub gdy jest nieproporcjonalna do rzeczywistej sytuacji. Jeśli zauważasz u siebie lub u swojego partnera takie objawy, warto szukać pomocy. Możesz skorzystać z następujących źródeł wsparcia:

 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz i kto Cię rozumie. Może to być przyjaciel, rodzic, rodzeństwo, krewny, nauczyciel, mentor, duchowny, kolega z pracy, sąsiad, czy ktoś inny, kto jest bliski i życzliwy. Podziel się swoimi uczuciami, obawami i problemami. Poproś o radę, wsparcie, pocieszenie lub po prostu o wysłuchanie. Nie bój się wyrażać swoich emocji i potrzeb. Nie izoluj się i nie zamykaj w sobie.
 • Skontaktuj się z profesjonalistą, który może Ci pomóc w radzeniu sobie z zazdrością. Może to być psycholog, psychoterapeuta, life coach, doradca, mediator, konsultant, czy ktoś inny, kto ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Możesz umówić się na indywidualną lub parową sesję, w zależności od tego, czy chcesz pracować nad swoją zazdrością sam, czy z partnerem. Możesz też skorzystać z różnych form pomocy, takich jak terapia online, telefoniczna, grupowa, warsztatowa, czy inna. Możesz znaleźć profesjonalistę w swojej okolicy, lub skorzystać z internetowych baz danych.
 • Skorzystaj z bezpłatnych infolinii lub portali, które oferują pomoc osobom zmagającym się z zazdrością lub innymi problemami emocjonalnymi. Możesz zadzwonić lub napisać do kogoś, kto Cię wysłucha, doradzi, pomoże lub skieruje do odpowiedniej instytucji. 

 

Informacja prawna